Ark - ARK

ark - ark coin hakkında bilgiler
ark ile ilgili en önemli dört şey hızlı, merkezi olmayan, köprü oluşturma ve sürdürülebilir olma özellikleri. kullanılan teknolojiler çok hızlı işlem hızı üretebilir

onların hesaplaması ile, yaklaşık dakikada 200 işlemdir. merkeziyetçi olmayan, her oy için % 100 oy verme yerine, oylama sistemini nasıl sağladıkları ile, ağırlığın tüm kullanıcılara bölünmesi ile fark yaratan bir sistemdir.

böyle bir yerinden yönetim, tüm ağ devrini neredeyse imkansız kılmak anlamına gelir. köprüleme, çeşitli blok zincir teknolojilerini köprülemek ve sanal ile gerçeklik arasında köprü kurmak için nasıl çalıştıklarıdır. zaman zaman değişen koşulları göz önünde bulundurarak, ark, yüksek düzeyde esneklik ve uyarlanabilirlik sağlayan, toplu kabulü ve kendi kendini sürdürebilme için tasarlanmış güvenli bir platformdur. zorluklarla yüzleşmek ve sınırsız zaman aralığına varmak için yaratılmıştır.